Kozmos poslovne aplikacije
Kozmos poslovne aplikacije

 

Kozmos poslovne aplikacije

Aplikacije: Obresti

Strojne zahteve:
- Windows 2000/XP/Vista
- .NET 2.0 ali višji

Slike:

 

 

 

 

 

 

Aplikacija služi za izračun zakonskih obresti.

Možnost vnosa neomejenega števila glavnic z različnimi datumi v izračun. Program omogoča tudi vnos delnih plačil, ki se upoštevajo v samem izračunu. (1. slika prikazuje vnos podatkov).

Program med izračunom sproti vnaša podatke v tabelo s podrobnostmi izračuna (2. slika), ter tako omogoča pregled samega postopka izračuna obresti, ki temelji na linearni metodi izračuna in zakonskih zamudnih obrestnih merah.

Iz podrobnosti se nato oblikuje povzetek izračuna, ki je že oblikovan, da se natisne na papir (3. slika). Tako povzetek vsebuje glavo z vašimi podatki, naslov ter datum obresti, spisek glavnic z osnovnimi podatki, lastnimi stroški (opcija), delna plačila (opcija), ter na samem dnu povzetek izračuna. Tale povzetek izračuna vsebuje seštevek glavnic, obresti, lastne stroške (opcija), obresti na lastne stroške (opcija), ter seštevek teh postavk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vse pravice pridržane, Miha Gradišnik 2007